EVROPSKI DAN JEZIKOV NA GIMNAZIJI POLJANE

26/9-2012

Evropski dan jezikov – 26. september – »praznujemo« po zamisli Sveta Evrope z namenom opozarjati na evropsko jezikovno raznolikost in na prednosti znanja več jezikov.

Že od leta 2001 se odvija vrsto aktivnosti (v vrtcih, šolah, jezikovnih šolah, fakultetah in podobnih ustanovah, ki opozarjajo na pomen znanja tujih jezikov kot enega temeljnih pogojev za medsebojno razumevanje in sporazumevanje.

Osnovni cilji:

  • Če govorimo z ljudmi v njihovem jeziku, to podira jezikovne in kulturne pregrade.
  • Učenje jezikov spodbuja naše zavedanje različnih kultur in nam lahko resnično pomaga, da se odmaknemo in pogledamo svojo lastno kulturo iz drugega zornega kota.
  • Potrebno je živeti skupaj v dostojanstvu, ki razvija radovednost in odprtost do drugačnosti, izogibati se stereotipom in odkrivati, kako nas lahko sporazumevanje z drugimi bogati.

Tudi naša šola sodeluje v teh akcijah že od začetka z zelo različnimi aktivnostmi.

Letos smo se odločili za povezavo tujih jezikov s športom. Poletne olimpijske igre, nogometno prvenstvo in drugi športni dogodki so nas spodbudili, da organiziramo »Poljanske olimpijske igre«.

Celovit projekt je zajemal športnike, glasbenike, voditelja, novinarje, oblikovalce spletne strani, snemalce in fotografe, montažerje prispevkov in urednike časopisov ter oblikovalce celostne podobe iger.

26/9-2012 smo pripravili igre. Glasbeniki Gimnazije Poljane so zaigrali himne nastopajočih državnih reprezentanc (Velika Britanija, ZDA, Nemčija, Francija, Italija, Španija, Rusija, reprezentanca klasikov). Ravnatelj in dijak, ki je pripravil olimpijski ogenj, sta odprla Prve Poljanske Olimpijske igre in boj se je začel.

Športniki so tekmovali v različnih športnih igrah (borilne in tekalne igre, spretnostni poligon, velika kolebnica in obroči ter polžja kolesa). Fotografi in snemalci so pozorno slikali in snemali, novinarji so pisali intervjuje, reportaže, poročila in podobne besedilne vrste v tujih jezikih.

Na slavnostni podelitvi smo prvim trem reprezentancam podelili medalje iz »cookijev« in vence zmage. Tako je vsak tekmovalec imel priložnost okusiti slast svoje zmage, saj je vanjo lahko konkretno ugriznil  in jo použil.

Potem so bili na vrsti še tisti, ki so oblikovali poljansko olimpijsko spletno stran.

Verjamemo, da tudi naš projekt opozarja javnost na velik pomen znanja in učenja jezikov in na funkcijo športa v življenju, na vlogo, ki jo ima pri tem šola, hkrati pa postavlja mladega človeka v realno življenjsko situacijo, v multikulturno okolje današnjega sveta.

Gimnazija Poljane tako ponovno odpira svet vprašanj, daje poljancu ključna sredstva za izražanje in razmišljanje.

Naloga vsakega posameznega poljanca je, da odprto in kritično spremlja družbeno dogajanje in si po svojih močeh odgovarja na pomembne izzive.. Le tako osebno zori, se razvija in izpopolnjuje.

Tudi skozi letošnji »olimpijski« projekt je dijak lahko občutil, kaj pomeni biti  zavesten »državljan« Poljan. Od tod pa je le korak v svetovljansko držo osveščenega državljana Slovenije, Evrope in Sveta.

Natali Žlajpah,

Koordinatorica projekta na Gimnaziji Poljane